MATURITA

Milí študenti, všetky potrebné informácie o termínoch týkajúcich sa maturitnej skúšky na našej škole nájdete v nasledujúcom *.pdf súbore    ...TU... 

 

 

Všetky  potrebné  informácie o maturitnej skúške nájdete tejto adrese:

http://www.nucem.sk/sk/maturita

 

 

Maturita 2018

INFORMÁCIE O MATURITE 2018

 

Organizáciu MS upravuje zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon)  a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhláška č. 318/2008 Z. z. o ukončovaní štúdia na stredných školách v znení neskorších predpisov.                                  

 

EČ MS a PFIČ MS zabezpečuje NÚCEM.

 

Riadny termín EČ a PFIČ MS 2018

13. marec 2018 (utorok) – slovenský jazyk a literatúra

14. marec 2018 (streda) – anglický jazyk, nemecký jazyk

Náhradný termín EČ a PFIČ MS sa uskutoční 10. až 13. apríla 2018.

 

Podrobné informácie o organizácii náhradného termínu EČ a PFIČ MS budú zúčastneným školám poskytnuté v dostatočnom časovom predstihu. Opravný termín EČ a PFIČ MS sa uskutoční 4. až 7. septembra 2018. Podrobné informácie o organizácii opravného termínu EČ a PFIČ MS budú zúčastneným školám poskytnuté v dostatočnom časovom predstihu.

 

 Zber údajov o školách a maturantoch realizuje CVTI SR-ŠVS Banská Bystrica prostredníctvom   Informačného systému pre EČ a PFIČ maturitnej skúšky. 

Ďalšie dôležité informácie o externej časti a písomnej forme internej časti maturitnej skúšky    v školskom roku 2017/2018 nájdete na www.nucem.sk a informačnom paneli v priestoroch školy.

 

Harmonogram

internej časti maturitnej skúšky podľa dní a predmetov

 

Dátum

Predmet

Študijný odb./

počet žiakov

Čas skúšania

Miestnosť

23.5. streda

Slávnostné otvorenie MS

Všetci maturanti

7,30

jedáleň

23.5. streda

praktická časť odbornej zložky

PV/9 žiakov

 

od 8,00

Barónka

 

praktická časť odbornej zložky

FD/12 žiakov

od 11,00

Barónka

23.5. streda

nemecký jazyk

3 žiaci

od 12,30

306

24.5.

štvrtok

teoretická časť odbornej zložky

FD/12 žiakov

od 7,00

304

 

slovenský jazyk a literatúra

 

21 žiakov

od 7,20

306

25.5.

piatok

anglický jazyk

18 žiakov

od 7,20

306

 

teoretická časť odbornej zložky

PV/9 žiakov

 

od 7,00

304

 

Slávnostné otvorenie maturitnej skúšky je 23.5.2018, t.j. v pondelok o 7,30 hod. v jedálni školy za prítomnosti riaditeľky školy, predsedu školskej maturitnej komisie, triednych učiteľov, školského koordinátora a členov predmetových maturitných komisií.

 

Slávnostné ukončenie maturitnej skúšky a odovzdávanie vysvedčení o maturitnej skúške je plánované na 27.5.2018, t.j. v pondelok o 11,00 hod. v Barónke za prítomnosti rodičov, riaditeľky školy, predsedu školskej maturitnej komisie, triednych učiteľov, školského koordinátora a členov predmetových maturitných komisií.

 

 

Kežmarok 17. februára 2018