zamestnanci

 

Vedenie školy

Ing. Marta Perignáthová

0948 048 242

riaditeľka školy

RNDr. Danica Hanuliaková

 

zástupkyňa riaditeľky školy

pre teoretické vyučovanie

Mgr. Zlatica Svitanová

 

zástupkyňa riaditeľky školy

pre odborné vzdelávanie

Terézia Pirožeková

 

vedúca

pre ekonomicko-hospodársku činnosť

Pedagogickí pracovníci

  Mgr. Dominik Britaňák

výtvarné predmety,

počítačová grafika,

fotografický dizajn
Mgr. Peter Cintula anglický jazyk
fotografický dizajn

Mgr.art. Jozef Česla

 

 

výtvarné predmety,

počítačová grafika

Ing. Anna Dominiková

 

 

odborné predmety,

ekonomika,

výchovná poradkyňa

Mgr. Zuzana Girgášová

 

výtvarné predmety

Mgr. Lena Hončárová odborné výtvarné predmety
  Mgr. Martina Kavaschová

nemecký jazyk,

slovenský jazyk a literatúra

Mgr. Milada Kotorová

 

 

výtvarné predmety,

fotografia

Mgr. Stanislav Kovalčík

 

anglický jazyk,

výtvarné predmety

 

Mgr. Miroslava Kovalčíková

 

dejiny umenia

Mgr.ThDr. Ján Kuboš, PhD. náboženská výchova

Mgr. Marián Lojek
 

anglický jazyk

telesná a športová výchova

Mgr. Anna Lojeková

(momentálne na MD)

anglický jazyk

Ing. Denisa Mačáková
 

odborné predmety

Mgr.  Matúš Matava fotografický dizajn
  Mgr. art Adam Motýľ fotografický dizajn

Mgr. Vladimír Reznický

 

odborná prax, reštaurovanie

PaedDr. Jarmila Dobešová-Serbinčíková

(momentálne na MD)

odborné predmety výtvarné

Mgr. Eva Sroková

 

slovenský jazyk a literatúra,

výtvarné predmety

Mgr. Alena Trembová

 

výtvarné predmety,

etická výchova

Mgr. art. Katarína Tribulová

(momentálne na MD)

odborné predmety výtvarné

fotografický dizajn

Pedagogickí asistenti

Mgr. Magdaléna Kasenčáková

pedagogický asistent

Nepedagogickí pracovníci

 

Margita Ružbaská

 

hospodárka, účtovníčka

Michal Dluhý

 

správca budovy

Miroslav Marhefka

vrátnik

Dana Kovalčíková

upratovačka

Eva Tureková

upratovačka