Triedni učitelia

Trieda Triedny učiteľ Študijný odbor
I.A Ing. Denisa Mačáková

konzervátorstvo a reštaurátorstvo –drevorezieb

propagačné výtvarníctvo

I.B Mgr. Jarmila Zoričáková fotografický dizajn
II.A Mgr. Zuzana Girgášová

konzervátorstvo a reštaurátorstvo –drevorezieb

propagačné výtvarníctvo

II.B Mgr.MIroslava Kovalčíková fotografický dizajn
III.A Ing.Anna Dominiková propagačné výtvarníctvo
III.B PaedDr. Peter Paľonder fotografický dizajn
IV.A Mgr. Marián Lojek

propagačné výtvarníctvo

fotografický dizajn

 

Zastupujúci triedni učitelia

 

I.A Mgr.Lena Hončárová
I.B Mgr. Eva Sroková
II.A Mgr. Vladimír Reznický
II.B Mgr. Matúš Matava

III.A

Mgr. Milada Kotorová
III.B
 
Mgr. Martina Kavaschová

IV.A

Mgr.art. Jozef Česla