ŽIACKA KNIŽKA, ROZVRH HODÍN ... (agenda)

 

ŠKOLSKÁ / ŽIACKA KNIŽNICA

 

Správca knižnice: PaedDr. Peter Paľonder

Knižnica je otvorená

          utorok: 8.30 - 10.30 hod.
          streda: 8.30 - 9.30 hod.
          štvrtok: 8.30 - 9.30 hod.
          piatok: 8.30 - 9.30 hod.

+ kedykoľvek po dohode

 

 

TLAČIVÁ

 

ŠKOLSKÝ PORIADOK

 

ŠKOLSKÉ VZDELÁVACIE PROGRAMY