Triedni učitelia

Trieda Triedny učiteľ Študijný odbor
I.A            Mgr. Vladimír Reznický propagačné výtvarníctvo
fotografický dizajn

II.A
Ing. Denisa Mačáková

konzervátorstvo a reštaurátorstvo –drevorezieb

propagačné výtvarníctvo

II.B Mgr. Eva Sroková fotografický dizajn
III.A Mgr. Zuzana Girgášová

konzervátorstvo a reštaurátorstvo –drevorezieb

propagačné výtvarníctvo

III.B Mgr.MIroslava Kovalčíková fotografický dizajn
IV.A Ing.Anna Dominiková propagačné výtvarníctvo
IV.B Mgr. Martina Kavaschová fotografický dizajn

 

Zastupujúci triedni učitelia

 

I.A Mgr. Alena Trembová
II.A Mgr. Marián Lojek
II.B Mgr. Peter Cintula

III.A

Mgr.art. Jozef Česla
III.B
Mgr. art. Adam Motýľ

IV.A


Mgr. Milada Kotorová
IV.B     Mgr. Matúš Matava