Novinky

EĽRO

16.07.2019 13:49
V dňoch 12. až 14. júla 2019 sa v našom meste uskutočnil 29. ročník festivalu Európske ľudové remeslo. Naša škola sa každoročne zúčastňuje tohto festivalu, a to predajom žiackych prác v stánku,...

KOŽaZ

01.07.2019 11:11
V dňoch 24.6.2019 až 26.6.2019 sa žiaci tretích ročníkov zúčastnili Kurzu ochrany života a zdravia. Žiaci sa aktívne zapájali do zdravotnej prípravy v simulovaných vojenských...

Záver školského roka 2018/19

01.07.2019 08:05
Posledný deň školského roka sa  pani riaditeľka  prihovorila všetkým žiakom školy a ich pedagógom. Boli sme všetci oboznámení s akciami školy počas šk. roka a s úspechmi školy vďaka...

Propagovali sme slovenského prírodovedca

27.06.2019 08:46
Dňa 21. júna 2019 bola v Kežmarku na námestí slávnostne odhalená pamätná tabuľa prírodovedcovi - F. A. Hazslinzskému. Reliéfny portrét na tabuli vyhotovila učiteľka našej školy – Mgr. Milada...

Exkurzia Stará Ľubovňa

21.06.2019 09:32
Dňa 20.6.2019 sa konala jednodňová exkurzia v Starej Ľubovni, ktorej sme sa zúčastnili my žiaci, triedy II.A a III.A. Ako prvé sme navštívili krásny skanzen, ktorý patrí k najmladším...

Ocenenie Mgr.art. Jozefa Česlu

21.06.2019 09:20
Z rúk predsedu PSK Milana Majerského v Divadle Jonáša Záborského v  Prešove si prebral  plaketu J.A. Komenského Sophista pro regione - učiteľ mùdrosti pre región Mgr. art Jozef Česla za...

Účelové cvičenie

18.06.2019 13:06
V rámci účelového cvičenia sa žiaci prvého a druhého ročníka spolu s vyučujúcimi v okolí hotela Štart v Kežmarku dňa 18.6. venovali pohybovým aktivitám – hre frisbee, bedmintonu...

Beautiful boy

18.06.2019 13:05
Osemnásťročný Nic má na prvý pohľad všetko – skvelú rodinu, krásu, talent a práve ho prijali na univerzitu. Napriek tomu je v jeho živote trhlina, ktorú vypĺňa drogami. Kde sa vzal...

List od rodiča

17.06.2019 09:37
Vážená p. riaditeľka! Už mi aj Lenka skončila účinkovanie na Vašej škole. Tým sa skončilo aj moje 6 ročné pôsobenie v štruktúrach Vašej školy. No 6 rokov zase nie je málo. Zuzka je prijatá na...

Divadelné predstavenie Oteckovia a teenageri

14.06.2019 09:57
Dňa 3.6.2019 sme sa zúčastnili na divadelnom predstavení Oteckovia a teenageri. Hra sa týkala života mladých ľudí, ktorí sa často dostávajú do konfliktu so svojimi rodičmi kvôli rôznym situáciám...

Úspechy v súťaži TAJOMSTVO V OBRAZE

11.06.2019 08:28
Naša škola bola trikrát ocenená v medzinárodnej výtvarnej súťaži Tajomstvo v obraze, ktorá bola inšpirovaná expresionizmom a symbolizmom. Prvé miesto získal žiak Kristián Starinský. „V...

Festival študentského remesla

10.06.2019 11:28
Už po siedmy krát sa v priestoroch Kežmarského hradu konal Festival študentského remesla organizovaný Súkromnou spojenou školou Biela Voda v Kežmarku. A keďže v tomto roku...

Klauzúry

10.06.2019 08:29
V dňoch 27.5. až 31.5.2019 mali žiaci prvého ročníka komisionálnu skúšku z hlavného odborného predmetu, ktorú ukončili obhajobou pred 3-člennou komisou. ...fotogaléria...    

Rozlúčka s absolventmi

04.06.2019 09:51
V pondelok sme  sa slávnostne rozlúčili s našimi absloventmi, ktorí si zároveň prevzali maturitné vysvedčenia. Prajeme im v ďalšom živote len to najlepšie. Pani riaditeľka sa absolventom...

Prednáška o fotografii

04.06.2019 08:53
Dňa 24.5.2019 sa v multimediálnej učebni  našej školy konala zaujímavá prednáška o fotografovaní.  Významný spišskonovoveský fotograf Kazimír Štubňa nám, žiakom fotografie, pútavo...