Oznam o konaní 2. kola talentových, resp.  prijímacích skúšok do 1. ročníka

 

Riaditeľka Strednej umeleckej školy v Kežmarku oznamuje, že v rámci prebiehajúceho  prijímacieho konania

do 1. ročníka štvorročného štúdia

pre školský rok 2017/2018

sa uskutoční 2. kolo talentových, resp. prijímacích skúšok.  

Talentové a prijímacie skúšky sa budú konať

v utorok 20. júna 2017 o 8.00 hod. v budove školy.Viac tu: http://www.suskk.sk/

Oznam o konaní 2. kola talentových, resp.  prijímacích skúšok do 1. ročníka

 

Riaditeľka Strednej umeleckej školy v Kežmarku oznamuje, že v rámci prebiehajúceho  prijímacieho konania

do 1. ročníka štvorročného štúdia

pre školský rok 2017/2018

sa uskutoční 2. kolo talentových, resp. prijímacích skúšok.  

Talentové a prijímacie skúšky sa budú konať

v utorok 20. júna 2017 o 8.00 hod. v budove školy.Viac tu: http://www.suskk.sk/

Oznam o konaní 2. kola talentových, resp.  prijímacích skúšok do 1. ročníka

 

Riaditeľka Strednej umeleckej školy v Kežmarku oznamuje, že v rámci prebiehajúceho  prijímacieho konania

do 1. ročníka štvorročného štúdia

pre školský rok 2017/2018

sa uskutoční 2. kolo talentových, resp. prijímacích skúšok.  

Talentové a prijímacie skúšky sa budú konať

v utorok 20. júna 2017 o 8.00 hod. v budove školy.Viac tu: http://www.suskk.sk/

Oznam o konaní 2. kola talentových, resp.  prijímacích skúšok do 1. ročníkaViac tu: http://www.suskk.sk/

Oznam o konaní 2. kola talentových, resp. prijímacích skúšok

do 1. ročníka

Riaditeľka strednej umeleckej školy v Kežmarku oznamuje, že v rámci prebiehajúceho prijímacieho konania do 1. ročníka štvorročného štúdia pre školský rok 2017/2018

sa uskutoční 2. kolo talentových, resp. prijímacích skúšok.

Talentové a prijímacie skúšky sa budú konať

v utorok 20. júna 2017 o 8.00 hod. v budove školy.

 

viac  ...tu...

Vzdelávanie integrovaných žiakov.

Na škole máme vytvorené podmienky na vzdelávanie žiakov so špeciálnymi výchovno - vzdelávacími potrebami. Pre telesne postihnutých žiakov je škola vybavená bezbariérovým prístupom, špeciálne upraveným sociálnym zariadením a výťahom.

NAPÍŠTE NÁM...

Milí rodičia, študenti a ostatní návštevníci nášho webu...

dovoľujeme si Vás upozorniť, že v časti ZAMESTNANCI (v hlavnom menu) je pri mene zamestnanca jeho e-mailová adresa. Škola sa rozhodla zlepšiť komunikáciu rodičov, študentov a priateľov školy s pedagogickými aj nepedagogickými zamestnancami školy a preto pribudla táto novinka. Svoje otázky, podnety a pripomienky môžete touto formou adresovať konkrétnej osobe.

...virtuálna prehliadka školy...

 
... TV SUŠ Kežmarok...

 

  

...naša š kola...

 

 

 

 ŠKOLSKÝ PORIADOK 

 

 

   

   -  Stanovy ZRPŠ 

   - Príspevok do fondu ZRPŠ  

 

...naše projekty EÚ...

Realizovali sme projekty:

 

 

"Moderna a tradícia"

s kódom ITMS - 26110130578

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

...viac info...

--------------------------------------------------------------

 

"Vzdelávajme sa moderne"

ITMS kód: 26110130322

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

 ...viac info...

__________________________________

  

progeCAD - alternativa AutoCAD ®

Dodávateľom školskej verzie

konštrukčného 2D&3D programu je

___________________________________