Slavkovská 19, Kežmarok

 

O Z N A M

Vyhodnotenie prijímacích skúšok
(1.kolo, 1. termín)
pre školský rok 2016 / 2017
3446 K grafik tlačových médií

Novinky

24.05.2016 14:12

Okresné kolo v atletike

13.05.2016 21:48

Výstava maturitných prác

06.05.2016 09:59

Moje (ne)istoty na webe PSK

Vzdelávanie integrovaných žiakov.

Na škole máme vytvorené podmienky na vzdelávanie žiakov so špeciálnymi výchovno - vzdelávacími potrebami. Pre telesne postihnutých žiakov je škola vybavená bezbariérovým prístupom, špeciálne upraveným sociálnym zariadením a výťahom.

NAPÍŠTE NÁM...

Milí rodičia, študenti a ostatní návštevníci nášho webu...

dovoľujeme si Vás upozorniť, že v časti ZAMESTNANCI (v hlavnom menu) je pri mene zamestnanca jeho e-mailová adresa. Škola sa rozhodla zlepšiť komunikáciu rodičov, študentov a priateľov školy s pedagogickými aj nepedagogickými zamestnancami školy a preto pribudla táto novinka. Svoje otázky, podnety a pripomienky môžete touto formou adresovať konkrétnej osobe.

 

...virtuálna prehliadka školy...

... TV SUŠ Kežmarok...

 

...neprehliadnite...

Informácie pre maturantov

 

Informácie pre záujemcov o štúdium na našej škole

 

Súťaž "MOJE (NE)-ISTOTY"

 

v rámci vyučovania na našej škole prebieha aj e-learningová forma vyučovania (bližšie informácie ...TU...)

 

...naše projekty EÚ...

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

Aktuálny projekt:
"Moderna a tradícia"

s kódom ITMS - 26110130578
realizuje aktivity od 1.2.2014 do 31.7.2015.
Je to projekt Európskej únie, ktorý je zameraný na reformu systému vzdelávania a odbornej prípravy v rámci operačného programu Vzdelávanie na opatrenie
1.1 Premena tradičnej školy na modernú
s nenávratným finančným príspevkom (NFP)
vo výške

411 139,00 eur.

...viac info...

------------------------------------------------------

 Realizovali sme projekt:

"Vzdelávajme sa moderne"

ITMS kód: 26110130322

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

 ...viac info...

Odbory štúdia na SUŠ

INFORMAČNÉ SYSTÉMY A SLUŽBY

(otvárame 01.09.2012)

UMELECKOREMESELNÉ SPRACÚVANIE DREVA - REZBÁRSKE PRÁCE

(otvárame 01.09.2012)


 

__________________________________

  

progeCAD - alternativa AutoCAD ®

Dodávateľom školskej verzie

konštrukčného 2D&3D programu je

___________________________________

© 2010 - 2011 peknastranka.sk. Všetky práva vyhradené.

Vytvorené službou Webnode