O Z N A M

Pekné a zážitkami naplnené prázdniny všetkým žiakom, zamestnancom školy zaslúženú dovolenku  želá

Ing. Marta Perignáthová, riaditeľka školy

 

V čase letných prázdnin  sú stanovené stránkové hodiny pre verejnosť takto:

streda 9.00 hod. – 12.00 hod.

Potvrdzovanie potvrdení o návšteve školy a ostatných tlačív slúžiacich pre zľavnené cestovné pre žiakov na školský rok 2018/2019 sa bude realizovať pre žiakov 2., 3. a 4. ročníka až v  auguste od 20. 8. 2018.

Žiakom 1. ročníka budú potvrdené tlačivá až v prvý deň nástupu do školy 3. septembra 2018 prostredníctvom triednych učiteľov.

 

Ponuka voľného pracovného miesta

Pedagogický asistent

Vzdelávanie integrovaných žiakov.

Na škole máme vytvorené podmienky na vzdelávanie žiakov so špeciálnymi výchovno - vzdelávacími potrebami. Pre telesne postihnutých žiakov je škola vybavená bezbariérovým prístupom, špeciálne upraveným sociálnym zariadením a výťahom.

NAPÍŠTE NÁM...

Milí rodičia, študenti a ostatní návštevníci nášho webu...

dovoľujeme si Vás upozorniť, že v časti ZAMESTNANCI (v hlavnom menu) je pri mene zamestnanca jeho e-mailová adresa. Škola sa rozhodla zlepšiť komunikáciu rodičov, študentov a priateľov školy s pedagogickými aj nepedagogickými zamestnancami školy a preto pribudla táto novinka. Svoje otázky, podnety a pripomienky môžete touto formou adresovať konkrétnej osobe.

...naše projekty EÚ...

Realizovali sme projekty:

 

 

"Moderna a tradícia"

s kódom ITMS - 26110130578

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

...viac info...

--------------------------------------------------------------

 

"Vzdelávajme sa moderne"

ITMS kód: 26110130322

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

 ...viac info...

__________________________________

  

progeCAD - alternativa AutoCAD ®

Dodávateľom školskej verzie

konštrukčného 2D&3D programu je

___________________________________