O Z N A M

Pekné a zážitkami naplnené prázdniny všetkým žiakom, zamestnancom školy zaslúženú dovolenku  želá

Ing. Marta Perignáthová, riaditeľka školy

 

V čase letných prázdnin  sú stanovené stránkové hodiny pre verejnosť takto:

streda 9.00 hod. – 12.00 hod.

Potvrdzovanie potvrdení o návšteve školy a ostatných tlačív slúžiacich pre zľavnené cestovné pre žiakov na školský rok 2018/2019 sa bude realizovať pre žiakov 2., 3. a 4. ročníka až v  auguste od 20. 8. 2018.

Žiakom 1. ročníka budú potvrdené tlačivá až v prvý deň nástupu do školy 3. septembra 2018 prostredníctvom triednych učiteľov.

 

Vzdelávanie integrovaných žiakov.

Na škole máme vytvorené podmienky na vzdelávanie žiakov so špeciálnymi výchovno - vzdelávacími potrebami. Pre telesne postihnutých žiakov je škola vybavená bezbariérovým prístupom, špeciálne upraveným sociálnym zariadením a výťahom.

NAPÍŠTE NÁM...

Milí rodičia, študenti a ostatní návštevníci nášho webu...

dovoľujeme si Vás upozorniť, že v časti ZAMESTNANCI (v hlavnom menu) je pri mene zamestnanca jeho e-mailová adresa. Škola sa rozhodla zlepšiť komunikáciu rodičov, študentov a priateľov školy s pedagogickými aj nepedagogickými zamestnancami školy a preto pribudla táto novinka. Svoje otázky, podnety a pripomienky môžete touto formou adresovať konkrétnej osobe.

...naše projekty EÚ...

Realizovali sme projekty:

 

 

"Moderna a tradícia"

s kódom ITMS - 26110130578

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

...viac info...

--------------------------------------------------------------

 

"Vzdelávajme sa moderne"

ITMS kód: 26110130322

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

 ...viac info...

__________________________________

  

progeCAD - alternativa AutoCAD ®

Dodávateľom školskej verzie

konštrukčného 2D&3D programu je

___________________________________