ERASMUS+ 2018

Už po tretí krát bol Strednej umeleckej škole v Kežmarku schválený projekt v rámci programu Európskej únie Erasmus+.

Výška prideleného grantu financovaného z fondov Európskej únie na realizáciu projektu s názvom Cestou objavovania európskeho kultúrneho dedičstva k osobnému rastu v umení dnesje 50028 eur.

Tento projekt opäť umožní žiakom našej školy zúčastniť sa v nasledujúcom školskom roku na odborných stážach v zahraničí, ktoré budú prebiehať v dvoch turnusoch.

Výsledky výberu sú zverejnené na stránkach Národnej agentúry SAAIC (Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu):

http://erasmusplus.sk/index.php?sw=41&submenu=7

http://erasmusplus.sk/index.php?sw=41&submenu=61&vv_rok=2018&vv_typ=KA102

ERASMUS+ 2018

2018_06 Ďalší projekt ERASMUS+, kde SUŠ je realizátorom projektu

  Ďalší  projekt ERASMUS+,  kde SUŠ  je realizátorom  projektu   Názov projektu: “Placements in Environmental, Archaeological and Traditional Skills” (PEATS) Vysielajúca organizácia: Grampus Heritage and Training Ltd, Threapland, Veľká Británia Prijímajúca...