Lyžiarsky kurz

 

...fotky...

 

V dňoch  17. – 19. decembra 2012 sa  uskutočnil lyžiarsky kurz pre žiakov 1.ročníka.

Z celkového počtu  43 žiakov  1. ročníka sa  do kurzu prihlásilo 20 žiakov  (ukončilo 20 žiakov ). Žiaci boli podľa výkonnosti zadelení do 3  družstiev   (1. a 2. družstvo - po 8 žiakov, ostatní  zaradení do základného výcviku ).

Obsah a stanovené ciele podľa učebných osnov a spracovanej prípravy  boli splnené. Žiaci sa naučili základným pohybom na lyžiach, zdokonalili sa v technike osvojených zjazdových  pohybov. Všetci žiaci, ktorí boli zaradení do základného lyžiarskeho výcviku už na druhý deň lyžovali na vleku a dosiahli najväčší pokrok v zvládnutí jednotlivých úloh výcviku (Frindtová, Bjelončíková, Dalecký a Talafa). Na záver lyžiarskeho kurzu absolvovali lyžiarsky pretek – výsledky priložené.

 

OZNAM  pre  rodičov  - všetci žiaci, ktorí sa zúčastnili lyžiarskeho kurzu dostali späť  5  eur  ako príspevok ZRPŠ. Peniaze si prevzali osobne oproti podpisu.

         

V  Kežmarku   20. decembra  2012              

 

 

                                                                 Mgr. Toporcer  Peter

                                                                        učiteľ  TV

 

 

V Ý S L E D K O V Á     L I S T I N A

 

                            L Y Ž O V A N I E    

               

        V dňoch   17. – 19. 12. 2012   sa  uskutočnil   lyžiarsky kurz pre  žiakov     1. ročníkov. Na   záver kurzu  sa  uskutočnil  pretek  v obrovskom slalome.  Na pretek  sa prihlásili  všetci  žiaci, nakoniec 2 pretek neabsolvovali.   

   

Konečné poradie   :                                              1. kolo  2. kolo    celkom    

 

DIEVČATÁ

                                            

  1. miesto   :   Kočanová  Laura             1.A         27,94    26,31      54,25

  2. miesto   :   Karkuszová  Mária             A         29,68    28,63      58,31

  3. miesto   :   Slodičáková  Radoslava  1.B         32,27    29,73      62,00 

  4. miesto   :   Belayová  Veronika           A         33,45     30,96     64,41

  5. miesto   :   Ambrózová  Barbora         B          32,97    32,19     65,16

  6. miesto   :   Oravcová  Timea               A          36,75    34,35     71,10

  7. miesto   :   Smreková  Kristína            B          40,83    36,73     77,56

  8. miesto   :   Steigaufová  Barbara         B          41,43    37,65     79,08

  9. miesto   :   Barbuščáková  Alžbeta      B          35,82    45,43     81,25

10. miesto   :   Okresová  Romana            B          42,69    39,26     81,95

11. miesto   :   Bjelončíková  Iveta           B          54,63    43,61     98,24

 

 

CHLAPCI

 

1. miesto   :    Petruščák  Erik                   B          27,19    26,54     53,73

2. miesto   :    Nečas  Jozef                       B          27,17    27,21     54,38

3. miesto   :    Knapek  Samuel                 B          35,14    33,38     68,52

4. miesto   :    Krišák  Michal                   B          35,30     33,59    68,89

5. miesto   :    Talafa  Emil                       B          36,97     33,61    70,52

6. miesto   :    Tomaľa  Matej                   B          40,78     36,49    77,27

7. miesto   :    Dalecký  Gregor                A          42,19     39,18    81,37

 

 

V Kežmarku 19.12.2012                                         Hlavný rozhodca

                                                                              Mgr. Toporcer Peter