2015_01 Čo sa udialo a deje aktivite ďalej (november 2014)

Koordinátor odbornej aktivity: PaedDr. Jarmila Dobešová- Serbinčíková
Koordinátor odbornej aktivity: Mgr.art. Jozef Česla (od 01.09.2014)

Aktivita je v štádiu prípravy na podporu medzipredmetnej väzby výtvarných odborných predmetov s vyučovacím predmetom dejiny výtvarnej kultúry. Konfrontácia realizovaných prác žiakov z prvého absolvovaného turnusu. Konzultácia s pedagógmi o príprave podkladov a stanovení termínu na realizáciu druhého 2-dňového turnusu. Plánované obdobie naplnenia aktivity je marec 2015.