2014_11 Stanko Rusnák (Výroba organových píšťal)

 

Stanislav Rusnák:     Výroba organových píšťal

Vzdelanie 2003-2008 Stredná umelecká škola v Kežmarku

Po ukončení štúdia na Strednej umeleckej škole v Kežmarku som sa rozhodol pokračovať v štúdiu výroby kovových pišťal do organov. Vzhľadom na to, že školy s týmto zameraním neexistujú a na Slovensku to nikto nevyrába, skúsil som šťastie v Českej republike. Dostal som sa do dielne majstra Kubáta, ktorý sa remeslu vyučil ako 15 ročný u svojho otca. V dobe môjho pôsobenia mal 76 – 80 rokov. Nemal však mužského potomka, tak remeslo odovzdal ďalej mne. Po návrate domov som v spolupráci s Dielňou Bies, ktorá má sídlo v Hranovnici,  znovu obnovil tradíciu tohto remesla na Slovensku po cca 80 rokoch. Je to jediná firma na Slovensku na výrobu organov, viac informácii na stránke -  https://www.dielnabies.sk/