2014_09 Pokračujeme v práci na napĺňaní cieľov (júl - september 2014)

Koordinátor odbornej aktivity: Mgr. Milada Kotorová

V tejto aktivite bolo vytvorených 10 problémových zadaní a ich alternatívnych riešení. Zadania boli vytvorené ako situácie zo života, kde pri riešení je potrebné poznať dejiny umenia, históriu, ekonomiku, technologické postupy v umeleckej tvorbe, obchod s umením a pod.