2014_08 Článok v Kežmarských novinách o našich študentoch v Španielsku

 

Kežmarské noviny č.14/2014 uverejnili článok koordinátorky projektu Leonardo Ing.Bibaiány Lizákovej o 3-týždňovom pobyte našich študentov v Španielsku. Článokm je zverejnený na strane č.15 pod názvom Žiaci Strednej umeleckej školy mali prax v Španielsku.

 

webový odkaz na Kežmarské noviny č.14/2014 nájdete ...TU...