2013_06 Slávnostné vyraďovanie maturanov

Príspevok o slávnostnom vyraďovaní našich absolventov, ktorý sme strávili vo výstavnej sieni Barónka v Kežmarku nájdete na internetovej stránke Kežmarskej televízie (https://ktv.kezmarok.sk/) - v časti Kežmarský magazín č.370 pod názvom "Mladí umelci zmaturovali" - príspevok začína 6.minútou.

...celý príspevok si môžete pozrieť ...TU...