2012_01 Výstava zo 4 plenérov "4xMY"

2012_01 Výstava zo 4 plenérov "4xMY"