Prednáška o problematike drogových závislosti

Problematika drogových závislostí rezonuje v spoločnosti čoraz častejšie s mladšími žiakmi. I my jej venujeme pozornosť a z tohto dôvodu absolvovali prváci a druháci našej školy dňa 04.10. 2016 prednášku o drogových závislostiach s pánom Petrom Remperom z Občianskeho združenia Slovensko bez drog. Otázky žiakov nás spoločne s prednášajúcim priviedli k záveru, že emócie, pocity, ktoré zažívame, môžeme riešiť rôznymi spôsobmi.
Zhodli sme sa, že ak sa človek trápi, má z niečoho strach, je jednoduchšie zájsť do prírody na čerstvý vzduch, ventilovať tieto pocity  športom a inými záujmami a nezaoberať sa myšlien
kami na toxické zlo, ktoré problémy neriešia, iba oddiaľujú a násobia. Vďaka prednášajúcemu sme si uvedomili rozdielnosť vnímania sveta okolo nás. V každej časti prednášky sme však citeľne vnímali, že sme predovšetkým my sami strojcami vlastného šťastia.

 

Mgr. Katarína Timková

Mgr. Milada Kotorová