Interaktívna hodina o finančnej gramotnosti

Lektorky zo spoločnosti OVB - Allfinanz Slovensko a.s. umožnili žiakom III.B, v rámci predmetu Finančná gramotnosť, vyskúšať si hospodárenie a investovanie s fiktívnymi peniazmi. Výučba prebiehala formou hry Finančná sloboda OVB. Pre žiakov to bola zaujímavá skúsenosť, keďže si mohli vyskúšať rôzne životné situácie a ich riešenia z pohľadu hospodárenia s peniazmi. Napríklad investovanie peňazí do podielových listov, akcií, životného poistenia. Tiež museli myslieť aj na bežné výdavky, zabezpečenie rodiny a nepredvídané životné situácie, ako napr. štúdium detí, živelné pohromy atď. Aj do budúcna by sme radi pokračovali v tejto forme výučby.

Spracovala: Ing. Anna Dominiková

 

...fotogaléria...