Ďalší úspech učiteľky našej školy

Učiteľka našej školy Mgr. Milada Kotorová zožala ďalší úspech vo fotografickej súťaži. Tentokrát sa umiestnila na 1. mieste vo fotografickej súťaži  "Choď a foť 2016"  Ide o súťaž fotografov amatérov aj profesionálov vrámci Prešovského kraja. Ocenenie si preberie 16. novembra v Prešove.

Ocenená fotografia Milady Kotorovej s názvom "Naše ovocie" zastupovala kategóriu Kultúra, tradície a história. Na fotografii sú manželia, ktorí majú za sebou temer 70 rokov spoločného života. Víťazné fotografie budú vystavené na samostatnej výstave Choď a foť 2016 v priestoroch Divadla Jonáša Záborského v Prešove. Počas slávnostnej vernisáže, ktorá sa uskutoční 16.11. o 17.00 hod.  vo foajé DJZ, budú ocenení autori odmenení diplomami a vybraní autori aj vecnými cenami.

 

 

Blahoželáme a prajeme mnoho ďalších úspechov.

Ing. Marta Perignáthová