3.4. Inovácia metód a foriem výučby predmetu Ekonomika

Exkuzia Kremnica-Bratislava - jún 2010 - prezentácia vytvorená našimi študentmi...