2015_04 Práca na kompletizácii cieľov aktivity v projekte Moderna a tradícia pokračuje (MAREC 2015)

Koordinátor odbornej aktivity: Mgr. Alena Trembová

 V mesiaci marec sme pripravovali metodický a obrazový materiál k téme Kontrasty, v triedach I.A FD 2 a II. B FD sme  overovali  tému- Parafráza diela Ľudovíta Fullu technikou na sklo a tvorba v štýle Tiffany.