2015_04 Krajinársky kurz (plenér 1) v Monkovej doline (13.4. – 17.4.2015)

 

Študenti našej školy v dňoch 13.4. – 17.4.2015 boli na krajinárskom kurze / plenéri / v Monkovej doline neďaleko obce Ždiar, ktorá je zároveň rezerváciou ľudovej architektúry. Počas týchto dní, aj napriek nepriazni počasia, žiaci tvorili štúdie rastlín a maľby okolitej prírody. Keďže študenti boli z odboru fotografický dizajn / I.A a II.B /, vytvorili množstvo zaujímavých záberov krajiny a detailov rôznych prírodnín. Súčasťou fotografovania bolo aj zachytenie východu slnka v skorých ranných hodinách, kresba svetlom / luminografia / a fotenie nočnej oblohy s variáciami rôznych filtrov. Bolo to veľmi pekné a tvorivé a zo všetkého nám ostal skvelý pocit.

                                                                                  Mgr. Eva Sroková