2015_02 V činnostiach v rámci jednotlivých aktivít pokračujeme aj naďalej (január 2015)

V tejto aktivite v mesiaci január  bola vytvorená prezentácia na tému zásady typografie a práce s fontami v grafických programoch., najčastejšie chyby a kompozičné možnosti. Textovo boli spracované témy: City light, Tlač - farebný priestor, nastavenia vo fotošope, tlačiareň a počítač - komunikácia, význam obrazovej informácie. Druhy tlače, použitie, náklady. Cenník grafických prác.