2015_01 Čo sa udialo a deje v aktivite (november 2014)

Koordinátor odbornej aktivity: Mgr. Eva Sroková

V aktivite 3.7. Slovenský jazyk a literatúra po novom sme v mesiaci november 2014 kompletizovali učebné  texty pre 1.-4. ročník a upravovali do výslednej podoby. Po niekoľkých spoločných konzultáciách sme sa dohodli na úplnom a konečnom vyznení textov. Súčasťou porád projektového tímu bola tiež príprava a témy pre jednotlivé vzorové hodiny pre IV.ročníky.