2014_11 V októbri 2014 sa v projekte udialo...

V októbri 2014 sme sa v rámci publicity

  1. v dvojtýždenníku Kežmarské noviny sme sa prezentovali článkom o plenéri v Červenom kláštore, ktorý sa konal ako náplň aktivity 3.9 Plenér - krajinársky kurz,
  2. prijali sme stroje pre stolársku dielňu – v rámci aktivity  4.4. Spoznávanie štruktúr dreva a textilných materiálov – odborná učebňa , ktoré sme následne označili štítkami projektu (v súlade s manuálom publicity),
  3. začali sme kompletizovať textový a obrazový materiál pre tvorbu prezentácie o škole a projekte "Moderna a tradícia" s kódom ITMS – 26110130578, pre potreby Dňa otvorených dverí s aktualizovanými údajmi,
  4. aktualizujeme a dopĺňame školskú projektovú nástenku o udalostiach konaných v jednotlivých aktivitách prebiehajúceho projektu "Moderna a tradícia" s kódom ITMS – 26110130578