2014_10 Pracujeme na napĺňaní cieľov (október 2014)

Koordinátor odbornej aktivity: Mgr. Zlatica Svitanová

V mesiacoch september až október prebiehalo overovanie na hodinách- priama činnosť so žiakmi, v predmetoch navrhovanie, prax, praktické cvičenia, počas ktorých navrhli a zhotovili žiaci 4. ročníka SKT scénické kostýmy, žiaci 4. ročníka PV pracovali na návrhoch na maľbu na hodváb a žiaci 2. ročníka pracovali na návrhoch na textilnú potlač. Celý priebeh činnosti v rámci aktivity je zdokumentovaný na fotografiách.