2014_10 Pokračujeme v práci na napĺňaní cieľov aktivity (október 2014)

Koordinátor odbornej aktivity: Mgr. Zlatica Svitanová

V mesiaci október prebiehalo overovanie na hodinách- priama činnosť so žiakmi, v predmetoch navrhovanie, prax. Žiaci 4. ročníka SKT pracovali na návrhoch paličkovaných odevných doplnkov, ktoré následne začali zhotovovať.