2012_12 "Snehová kráľovna" v Barónke

2012_12 "Snehová kráľovna" v Barónke

...fotky...