Kampaň "Červené stužky"

07.12.2010 14:01

Aj tohto roku sa žiaci i ostatní pracovníci  SUŠ v Kežmarku zapojili do kampane „Červené stužky“. Je to podujatie, ktorého organizátorom je Gymnázium Františka z Asissi v Žiline a tohto roku je to už IV. ročník.

Keďže 1. december je medzinárodný deň solidarity s trpiacimi na AIDS, svoju solidaritu sme prejavili nosením červených stužiek v týždni od 25. novembra do 1. decembra 2010.

Počas tohto týždňa prebiehali aj ďalšie akcie. Na hodinách etickej výchovy  bola žiakom prvých ročníkov zadaná úloha navrhnúť a realizovať pohľadnicu na túto tému.

Počas celého týždňa sa každý mohol pristaviť pri nástenke pripravenej na tému AIDS, ktorá sa nachádzala pri vstupe do priestorov školy, oproti vrátnici.

Vyvrcholením podujatia bola prednáška spojená s prezentáciou, ktorá bola určená žiakom prvých a druhých ročníkov školy. Prednášajúcou bola misijná sestra Nadeja Levčenko pôvodom z Ukrajiny, ktorá pôsobí v Kežmarku ako Služobnica Ducha Svätého. Jej prezentácia obsahovala najaktuálnejšie údaje Svetovej zdravotníckej organizácie UNAIDS a globálnu štatistiku za rok 2009.

Po prezentácii sme si ešte pozreli film „Anjeli“o sestre Františke Olexovej, ktorá pomáha deťom v centre pre deti umierajúce na AIDS prijať fakt blížiacej sa smrti.

 

Spracovala: Mgr.A.Trembová

 

...fotky...