Fašiangy v škole

06.03.2019 09:25

V piatok 1.3.2019 sa uskutočnil na našej škole karneval. Naši žiaci využili tento fašiangový deň na zábavu a učenie v maskách. Už tradične žiak, ktorý si priniesol masku nebol skúšaný. Do karnevalu sa zapojili aj všetci učitelia. Po škole chodilo mnoho masiek znázorňujúcich rôzne postavy.

 

...fotogaléria...

 

Fašiangové obdobie  vyvrcholilo v utorok 5.3.2019 pečením šišiek. Túto akciu organizovala Žiacka školská rada. Do tejto činnosti boli zapojení žiaci z každej triedy pod vedením Mgr. Kovalčíka. Pripravili pre nás chutné šišky, na ktorých sme si všetci pochutnali.

Oceňujeme kreativitu a nápaditosť všetkých družstiev. Komisia, ktorá tiež ochutnala dobroty vytvorené našimi žiakmi, vyhodnotila a určila najlepšie družstvá tried:

1. miesto: IV.B, 2. miesto: III.A a 3. miesto: II.A.

Blahoželáme!