Školský výlet - STEELPARK Košice

02.07.2018 22:51

 

...fotogaléria...

 

Školský výlet 27.06.2018

            Posledný týždeň školy sme sa okrem záverečnej klasifikácie venovali intenzívnejšie aj našim žiakom. My, triedne učiteľky tried I.A, I.B a II.B: Ing. Denisa Mačáková, Mgr. Jarmila Zoričáková a Mgr. Miroslava Kovalčíková  s pedagogickou podporou Mgr. Evy Srokovej sme dali hlavy dokopy a pripravili školský výlet do Košíc s cieľom rozšíriť žiacke aj naše poznanie v oblasti fyziky, mechaniky, matematiky a logiky.

Cieľom nášho cestovania bol STEELPARK. V bývalých industriálnych objektoch, ktoré boli adaptované na kultúrne a spoločenské účely, sa nachádza expozícia- Kreatívna fabrika- park vedy a zábavy, kde zážitky z pozorovania a skúmania vedeckých hypotéz a overovaní technických a prírodných zákonitostí získavajú žiaci hravým spôsobom.

Čas ubiehal rýchlo aj vďaka profesionálnemu sprievodcovi, ktorý nám základné javy a procesy zrozumiteľne objasňoval. Na záver prehliadky sme mali možnosť vidieť zaujímavé pokusy s levitujúcim vláčikom a vákuom. Môžeme len vrelo odporúčať návštevu STEELPARKU aj iným žiakom a učiteľom.

 

                                               Mgr. Miroslava Kovalčíková