Pozvánka na triedne rodičovské združenie

11.04.2018 11:46

 

 Pozvánka

Rodičovská rada pri SUŠ, Slavkovská 19, Kežmarok a riaditeľstvo školy

srdečne pozývajú rodičov žiakov školy

na triedne rodičovské združenie, ktoré sa uskutoční

vo štvrtok 19. apríla 2018 o 15.30 hod. v budove školy

Program:

  • 1. Výchovno-vzdelávacie výsledky žiakov.
  • 2. Maturitné skúšky.
  • 3. Školský poriadok.
  • 4. Súvislá umelecká prax.
  • 5. Komisionálne skúšky z hlavného odborného predmetu – klauzúry.
  • 6. Plavecký kurz. Krajinársky kurz.
  • 7. Aktivity školy.
  • 8. Rôzne.

Mgr. Petra Milánová (predseda RR)

Ing. Marta Perignáthová (riaditeľka školy)