Individuálne triedne rodičovské združenie

06.12.2017 08:27

Rodičovská rada pri SUŠ, Slavkovská 19, Kežmarok a riaditeľstvo školy

 

Vás srdečne pozývajú

na individuálne triedne rodičovské združenie spojené s Dňom otvorených dverí, ktoré sa uskutoční

v utorok 12.12.2017

od 8.00 – 15.00 hod. v budove školy

 

 

Program:      

1. Vystúpenia žiakov.

2. Prehliadka učební, dielní a ateliérov priamo pri vyučovaní žiakov.

3. Individuálne triedne schôdze, stretnutie s triednymi učiteľmi a učiteľmi.

 

 

 

Mgr. Petra Milánová  (predseda RR)

Ing. Marta Perignáthová  (riaditeľka školy)